Yeni

Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi (10 Cilt)

Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi (10 Cilt)

HZRL360399

432,00 ₺

Barkod: 1000000000030
Eser Sahibi: Haydar Hatipoğlu

Kahraman Yayınları

Sünen-i İbni Mace Tercümesi ve Şerhi (10 Cilt) Muhammed İbn Mace Tercüme ve Şerh :

Daha Fazla Detaylar

100 Öğeler

Kıyasla
Sünen-i İbni Mace Tercümesi ve Şerhi (10 Cilt) Muhammed İbn Mace Tercüme ve Şerh : Haydar Hatipoğlu 6560 sayfa, 17 x 24 ebat, 1.hm kağıt, Bez Cilt, Kutulu. ÖNSÖZ Şer-i delillerin birincisinin kitap (Kur''an-ı Kerim) ve ikincisinin Sünnet (Hadis-i Şerif) olduğu bilinmektedir. Sahih hadis kitapları arasında İslam alemince en çok itimada şayan görülen ve Sıhah-i Sitte veya Kütüb-i Sitte denilen 6 hadis kitabının taşıdığı değerin yüceliği tüm Müslümanlarca takdir edilmektedir. Kutub-i Sitte nin başında Buhari (194-256 ) ve Müslim (204-261 ) Sahihleri gelir. Bunları. Ebu Davud (202 - 275 ). Tirmizi (200- 279 ) ve Nesai (216-304 veya 215 - 303 ) sünenleri takip eder. Bunlara Kütüb-i Hamse veya Sıhah-ı Hamse denir. İbn-i Mace ( 209 - 275 ) in Süneni ise Alimlerin çoğuna göre ise 6. sırada yer alır. Sebebi ise ondaki hadislerin zayıf olmasıdır. Belli ve mahdit olan zayıf hadisler hesaplanmadığı taktirde sıhhat bakımından mezkur 5 kitaptan farksız olur. Onun değeri ve içindeki zayıf hadislerin durumu hakkında Mukkadime''de özlü bilgi vardır. Sıhah-ı Sitte nin birbirinden farklı özellikleri vardır. İbn-i Mace''nin en bariz özelliği fıkıh kitapları ve her kitabın bablarının en mükemmel şekilde sıralanmış olmasıdır. Müslüman halkımızın son zamanlarda dini kitaplara verdiği sıcak ilgi ve iştiyaktan cesaret alan bazı ilim adamlarının başta Kur''an-ı Kerim ve hadis kitapları olmak üzere dini eserleri tercüme ve şerh etmeye hız vermeleri memnuniyetle müşahede edilmektedir. Ancak gerek Kur''an-ı Kerim'' in ve gerekse Hadis-i Şeriflerin sadece meallerini yazıp geçmekle piyasaya sunulan eserleri tatmin edici olduğu kanısında değilim. Bugüne kadar Türkçe tercüme veya şerhi yapılmamış olan İbn-i Maceh''in Süneni''nin dilimize çevrilmesi için Kahraman Yayınevi''nin bana yaptığı teklif beni çok düşündürdü. Çünkü kendimde bu liyakati bulmuyorum. Evet ihlaslı ve sıhhatli yapıldığı takdirde bu hizmette Sadaka-i cariye olduğu gibi. ihlassız veya hatalı yapıldığı takdirde de büyük altından kalkılmaz bir mesuliyeti mucib olduğunu biliyorum. Keşfü''z-Zunun adlı kitabın ikinci cildinin 1004. sahifesinde. söz konusu Sünen 5-6 şerh veya haşiyesinin ismi verilmekte ise de bunların piyasada bulunmayışı işin ağırlığını kat kat arttırmaktadır. Nihayet Yayınevinin sahibi El-Mu''cemü''l-Müfehres li Elfazi''l-Kur''an ve El-Lü''lü''ve''l-Mercan fima ittifaka Aleyhi''ş-Şeyhan adyı iki eserin yazarı Muhammed Fuad Abdülbaki nin tetkikinden geçerek H. 1373 M.1954 yılında Kahire de basılan Şeyh Muhammed bin Abdillah el-Alevi tarafından yazılan Miftah''ül Hace İmam Ebul Hasan Muhammed bin Abdillah el-Hadi el-Hanefi''nin telif ettiği Es-Sindi ve Es-Seyid Ali bin Süleyman ed-Dimnneti''nin yazdığı Misbahü''z-Zücace adlı haşiyeleri bana getirip bana tekliflerinde ısrar ettiler. Getirilen bu eserler çok kısa olup bazı kelimeleri açıklar ve pek az bilgi verir durumda gördüm. Kütüb-i Sitte den Buhari nin Kastalani şerhi Müslim''in Nevevi şerhi. Ebu Davud''un El-Menhel Şerhi ve Tirmizi''nin Tuhfet''ül Ahvezi Şerhini tetkik ettim. Hepsini bir arada bulundurmak suretiyle bu işe başladığı takdirde yararlı bir hizmet yapılabileceği kanaatine vardım ve Allah''tan yardım umarak bu işe girişmeye karar verdim. Muhammed Fuad Abdülbaki nin bahis konusu incelemesi cidden büyük bir emeğin mahsulüdür. Mukkadime''de buna kısmen işaret edilmektedir. Kendisi Sünenin sonuna İbn-i Maceh''in hal tercemesini ve kitkap hakkında topladığı malumatı eklemiştir. Ayrıca konulara göre hazırladığı fihristten başka, kavli olan hadis metinlerinin başındaki kelimeleri esas alarak alfabetik bir fihrist yapılmıştır. Bu nevi fihrist bilindiği gibi aranan hadisin bulunmasını kolaylaştırır. Muhammed Fuad Abdülbaki. Kütübi Hamsede bulunmayıp bu kitapta bulunan Zevaid adı verilen hadis metinlerinin altına genellikle kısa notlar koyarak bunların isnadı hakkında özlü bilgi vermiştir. Okuyucunun faydalanmasını sağlamak için bu notların Arapçasını olduğu gibi gösteriyorum. Hadis metni harekelidir. Ve büyük punto harflerle yazılıdır. Mezkur notlar ise harekesizdir ve küçük punto harflerle yazılıdır. Bu nedenle notların hadisin senedine karışması söz konusu değildir. Terceme ederken her hadis için TERCEMESİ diye bir başlık yazıp altına hadisin mealini geçiriyorum. Meal bitince anılan zatın notu varsa ve konulması uygunsa paragraf başı yaparak ve NOT diyerek onun notunun tercemesini yazıyorum. Bundan sonra İZAHI başlığını koyup muhtelif kitaplardan yararlanarak elde ettiğim bilgileri sunmakla hadisle ilgili açıklama ve malumatı vermeğe çalışıyorum. Bazen birkaç hadisin mealini yazdıktan sonra açıklamaları bir arada sunuyorum. Hadisin ilk ravisinin hal tercemesini genellikle açıklama bitiminde yazmayı uygun buluyorum. Bazı ravilerin hal tercemesini vermeyip onun hakkında kısa bilgiyi dipnotu halinde veriyorum. Şunu da belirteyim: Bizim gibiler herhangi bir hadisten fıkıh hükmünü çıkarmaya muktedir değildir. Bizim gibiler ayet ve hadisten hüküm çıkarmaya kalkışınca büyük hata yapabilir. Hatta dalalete gider ve başkasını da götürebilir. Kitap ve sünnetten ahkam çıkarmak büyük müctehidlerin işidir. İçtihadın birtakım şartlan vardır. O şartlan taşımayan kimselerin ictihad etmeleri geçersizdir. Bir ayet veya hadis mensuh olabilir, yani onunla hüküm edilmemesi gerekebilir. Ve tevile tabi olabilir. Itlak -takyid. umum-husus gibi durumlar mevcut olabilir. Ehl-i sünnet alimleri ve selef-i salihin ile Müteahhirin-i Kiram hazretleri büyük emekler çekerek dört mezhebe ait fıkıh kitaplarını İslam aleminin istifadesine güvenle sunmuşlar. Ve fıkıh hükümlerini hazır sofra haline getirmişlerdi. Biz Müslümanlar muhtaç olduğumuz fıkıh hükümlerini fıkıh kitaplarından çıkarıp onunla amel etmek durumundayız. Okuyucularımız fıkha ait hadislerin açıklamasına göz attıkları zaman hakikaten bir hadisten fıkıh hükmünü çıkartmanın güçlüğünü ve ağırlığını hemen anlayacaklardır. Hadislerin raviler zincirleri Arapça hadis metinlerinin başlarında mevcuttur. Hadislerin sıhhat değerinin korunması için sened denilen bu zincirlerin aynen korunması zorunludur. Fakat tercüme ederken senetteki bütün ravilerin isimlerini tekrar yazmayı lüzumlu bulmadığım gibi okuyucuyu sıkabileceği mülahazasıyla senedin başındaki ilk ravinin ismini zikretmekle iktifa ediyorum. Bu hayırlı hizmetin ihlaslı bir şekilde tamamlanması için Hak Teala''dan Tevfık ve inayet niyaz ederim. HAYDAR HATİPOĞLU İZMİR MÜFTÜSÜ

Barkod: 1000000000030
Yayın Evi: Kahraman Neşriyat
Sayfa Sayısı: 6520
Eser Sahibi: Haydar Hatipoğlu
Kağıt Cinsi: 1. Hamur

Şu anki müşteri yorumları.

Bir Yorum Yaz

Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Bonus
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Axess
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Maximum
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
WorldCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
CardFinans
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
AsyaCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
432.00 ₺
432.00 ₺
2
216.00 ₺
432.00 ₺
3
144.00 ₺
432.00 ₺
Anlaşmalı Kredi Kartları
Paraf
Özellikli Kredi Kartları

Benzer Ürünler

Kategoriler

Product successfully added to the product comparison!